Rettssak mot varslerne

Varslere fra Nettverk for dyrs frihet har gjentatte ganger avslørt hvordan rev og mink lider i norske pelsfarmer, ved å ta bilder og dokumentere dyrenes forhold. Pelsdyrnæringen forsøker nå å stoppe dette arbeidet ved å trekke pelsvarslere for retten og kreve flere hundre tusen kroner i erstatning. Rettssaken mot pelsvarslerne starter 7. september 2017 i Stavanger.

 

Setter du pris på avsløringene som er gjort av pelsindustrien? Da håper vi at vil gi et bidrag slik at dette arbeidet kan fortsette.

HVA GJØR PELSVARSLERNE?

En varsler er en person som avdekker og varsler om kritikkverdige eller ulovlige forhold som vedkommende har vært vitne til. Pelsvarslerne fra Nettverk for dyrs frihet er vitne til hvordan dyr behandles i pelsfarmene og varsler media, politiet og Mattilsynet om det de finner. Nettverk for dyrs frihet mener pelsfarmene må forbys.

HVA VI GJØR

I perioden 2008-2014 har pelsvarslere fra Nettverk for dyrs frihet inspisert omtrent 200 pelsfarmer over hele landet. Bildene har gitt innblikk i forhold som ikke tidligere har vært kjent for folk flest og politikere.

BAKGRUNN FOR RETTSSAKEN

Etter en inspeksjon i minkfarmen til en pelsdyrleder i Rogaland i 2013, hvor det ble dokumentert og anmeldt dyremishandling, ble flere pelsvarslere arrestert. Pelsdyrnæringen gikk deretter til sak. Pelsvarslerne er nå tiltalt for å ha tatt seg inn på farmen og pelsdyrnæringen krever over 250.000 kroner i erstatning.

VIL STOPPE AVSLØRINGENE

Ved å gå til økonomisk søksmål mot en frivillig organisasjon vil pelsdyrnæringen gjøre det umulig for Nettverk for dyrs frihet å fortsette å varsle. Pelsdyrnæringen vil sette en stopper for avsløringene som har gjort at folk i økende grad tar avstand fra pelsdyroppdrett.

HVEM ER PELSVARSLERNE?

Disse varslerne fra Nettverk for dyrs frihet venter på en rettssak der pelsdyrnæringen vil forsøke å stanse arbeidet deres. Ved å inspisere pelsfarmer har de avslørt omfattende dyremishandling. De fortjener all vår støtte for sin innsats for dyrene.

Silje Vandeskog

Silje Vandeskog

41 år, sykepleier

``Flere hundre inspeksjoner har vist at pelsdyroppdrett aldri kan bli forenelig med god dyrevelferd, og at farmene derfor må forbys.``

Rune Ellefsen

Rune Ellefsen

40 år, universitetsstipendiat

``Det som skjer i pelsfarmene ville aldri ha kommet fram i lyset om ikke vi sørget for det selv. Pelsvarslingen handler om å få den skjulte dyremishandlingen fram i offentligheten.``

Kia Vejrup

Kia Vejrup

24 år, studerer økologi og sjølberging

``Våre undersøkelser viser at pelsdyroppdrett er uakseptabelt, uavhengig av om regelverket følges. Både politikere og faginstanser ser nå at et forbud er den eneste løsningen.``

HJELP DYRENE - STØTT VARSLERNE

1. Del denne nettsiden

Del denne nettsiden i sosiale medier. Hjelp dyrene og pelsvarslerne ved å spre bildene og informasjonen som pelsindustrien vil stoppe.

2. Hjelp varslerne å fortsette

Du kan hjelpe varslerne å fortsette sitt arbeid ved å gi et støttebidrag. Bruk Vipps nummer 91883 eller gi direkte til pelsvarslernes konto: 1254.05.55069.

BILDENE PELSDYRNÆRINGEN VIL STOPPE

Alle
video

0

Antall pelsfarmer i Norge

0

Prosent av befolkningen som vil forby pelsfarmer

0

Dyr i en gjennomsnittlig pelsfarm

0

Pelsfarmer inspisert av pelsvarslerne

MÅL OG ARBEIDSMETODER

Nettverk for dyrs frihet er en dyrevernorganisasjon som er basert på frivillig innsats og engasjement. Vi jobber for større åpenhet om forhold som holdes skjult fra offentligheten. På denne måten kan vi bidra til en mer faktabasert og demokratisk debatt om dyrenes levekår.

MOT DYREMISHANDLING

Vi jobber for et samfunn uten dyremishandling, hvor dyrene verken misbrukes eller utsettes for vold - enten det er lovlig eller ulovlig

FOR DYRS RETTIGHETER

Vi mener at dyrene ikke bør behandles som ting og eiendom, men heller må gis rettigheter som beskytter deres liv og interesser

ARBEIDSMETODER

Vi benytter lovlige arbeidsmetoder og åpne, ikke-voldelige virkemidler, som sivil ulydighet. Vi skaper åpenhet om og innsikt i dyrs levekår i Norge

Adresse
Postboks 7027 St. Olavs Plass, 0136 Oslo

Telefon
467 99 669

E-post
post@dyrsfrihet.no

SEND MELDING