Rettssaker og dom mot varslerne

Varslere fra Nettverk for dyrs frihet har gjentatte ganger avslørt hvordan rev og mink lider i norske pelsfarmer, ved å ta bilder og dokumentere dyrenes forhold. Pelsdyrnæringen har iherdig forsøkt å stoppe dette arbeidet ved å trekke pelsvarslere for retten og kreve mange hundre tusen kroner i erstatning. Etter pelsdyrnæringens siste rettssak mot pelsvarslerne i september 2017 ble varslerne dømt av Gulating lagmannsrett (19. oktober) til å betale 553.577,- etter å ha avdekket dyremishandling i minkfarmen til en pelsdyrleder. Nå står arbeidet med å avsløre dyremishandling i fare for å stoppe opp – om vi ikke kan betale innen kort tid.

 

Setter du pris på avsløringene som er gjort av pelsindustrien? Da håper vi at vil støtte innsamlingsaksjonen for at dette arbeidet skal kunne fortsette. Du kan også Vippse til 91883 eller sende SMS med kodeord varslerne BELØP til 2484. Eksempel: Ønsker du å gi kr 200 sender du «varslerne 200» til 2484. Du velger selv hvor mye du ønsker å gi.

HVA GJØR PELSVARSLERNE?

En varsler er en person som avdekker og varsler om kritikkverdige eller ulovlige forhold som vedkommende har vært vitne til. Pelsvarslerne fra Nettverk for dyrs frihet er vitne til hvordan dyr behandles i pelsfarmene og varsler media, politiet og Mattilsynet om det de finner. Nettverk for dyrs frihet mener pelsfarmene må forbys.

HVA VI GJØR

I perioden 2008-2014 har pelsvarslere fra Nettverk for dyrs frihet inspisert omtrent 200 pelsfarmer over hele landet. Bildene har gitt innblikk i forhold som ikke tidligere har vært kjent for folk flest og politikere.

BAKGRUNN FOR RETTSSAKENE

Etter en inspeksjon i minkfarmen til en pelsdyrleder i Rogaland i 2013, hvor det ble dokumentert og anmeldt dyremishandling, ble flere pelsvarslere arrestert. Pelsdyrnæringen gikk deretter til sak. Pelsvarslerne ble dømt til 30 dager fengsel og til å betale over 550.000, mens pelslederen går fri uten å få noen reaksjon.

VIL STOPPE AVSLØRINGENE

Ved å gå til økonomisk søksmål mot en frivillig organisasjon vil pelsdyrnæringen gjøre det umulig for Nettverk for dyrs frihet å fortsette å varsle. Pelsdyrnæringen vil sette en stopper for avsløringene som har gjort at folk i økende grad tar avstand fra pelsdyroppdrett.

HVEM ER PELSVARSLERNE?

Disse varslerne fra Nettverk for dyrs frihet har vært igjennom to rettssaker hvor pelsdyrnæringen har forsøkt å stanse arbeidet deres. Ved å inspisere pelsfarmer har de avslørt omfattende dyremishandling. De fortjener all vår støtte for sin innsats for dyrene.

Silje Vandeskog

Silje Vandeskog

41 år, sykepleier

``Flere hundre inspeksjoner har vist at pelsdyroppdrett aldri kan bli forenelig med god dyrevelferd, og at farmene derfor må forbys.``

Rune Ellefsen

Rune Ellefsen

40 år, universitetsstipendiat

``Det som skjer i pelsfarmene ville aldri ha kommet fram i lyset om ikke vi sørget for det selv. Pelsvarslingen handler om å få den skjulte dyremishandlingen fram i offentligheten.``

Kia Vejrup

Kia Vejrup

24 år, studerer økologi og sjølberging

``Våre undersøkelser viser at pelsdyroppdrett er uakseptabelt, uavhengig av om regelverket følges. Både politikere og faginstanser ser nå at et forbud er den eneste løsningen.``

HJELP DYRENE - STØTT VARSLERNE

1. Del denne nettsiden

Del denne nettsiden i sosiale medier. Hjelp dyrene og pelsvarslerne ved å spre bildene og informasjonen som pelsindustrien vil stoppe.

2. Hjelp varslerne å fortsette

Hjelp ved å gi et støttebidrag til innsamlingsaksjonen for at avsløringene skal kunne fortsette. Du kan også Vippse til 91883 eller bruke konto 1254.05.55069 for å gi et bidrag.

BILDENE PELSDYRNÆRINGEN VIL STOPPE

Alle
video

0

Antall pelsfarmer i Norge

0

Prosent av befolkningen som vil forby pelsfarmer

0

Dyr i en gjennomsnittlig pelsfarm

0

Pelsfarmer inspisert av pelsvarslerne

MÅL OG ARBEIDSMETODER

Nettverk for dyrs frihet er en dyrevernorganisasjon som er basert på frivillig innsats og engasjement. Vi jobber for større åpenhet om forhold som holdes skjult fra offentligheten. På denne måten kan vi bidra til en mer faktabasert og demokratisk debatt om dyrenes levekår.

MOT DYREMISHANDLING

Vi jobber for et samfunn uten dyremishandling, hvor dyrene verken misbrukes eller utsettes for vold - enten det er lovlig eller ulovlig

FOR DYRS RETTIGHETER

Vi mener at dyrene ikke bør behandles som ting og eiendom, men heller må gis rettigheter som beskytter deres liv og interesser

ARBEIDSMETODER

Vi benytter lovlige arbeidsmetoder og åpne, ikke-voldelige virkemidler, som sivil ulydighet. Vi skaper åpenhet om og innsikt i dyrs levekår i Norge

Adresse
Postboks 7027 St. Olavs Plass, 0136 Oslo

Telefon
467 99 669

E-post
post@dyrsfrihet.no

SEND MELDING